Kontaktné údaje

 Košická Hasičská Liga
 Kecerovce 92
 044 47
 IČO: 50826000
 info@kehl.sk

FACEBOOK stránka

 Ďalšie kontaktné informácie

História KEHL

Košická Hasičská Liga (KEHL) pôvodným názvom Okresná požiarnicka liga (OPL) vznikla v roku 1998. Krstným dňom jej vzniku môžeme označiť dátum 4.3.1998, keď na OV DPO Košice – okolie v Košiciach prípravný výbor v zložení Štefan Mariščák (OV DPO), Miroslav Semanič (DHZ Kecerovce), Ladislav Bereš (DHZ Mokrance) Vladimír Vereb (DHZ Slanská Huta), Ladislav Kucharčík (DHZ Ďurďošík), Jaroslav Jurek (DHZ Beniakovce), Jozef Szalona (DHZ Cestice) a Vojtech Szitáš (DHZ Nižný Lanec) rozhodol o potrebe vzniku OHL, ako vhodného doplnku výcviku DHZ v okrese. Prípravný výbor spracoval potrebné materiály a na spomínanom jednaní boli schválené smernice ligy, termíny súťaží a zloženie ligovej komisie. Ligová komisia začala pracovať v tomto zložení:
Predseda LK: Vladimír Vereb
Tajomník LK: Miroslav Semanič
Vedúci skupiny A: Ladislav Kucharčík
Vedúci skupiny B: Jozef Szalona
Hospodár: Vojtech Szitáš

OHL Košice – okolie začala v roku 1998 skúšobným nultým ročníkom v dvoch skupinách, ktoré kopírovali obvody v okrese severný a južný na začiatku len v kategórii muži. V každej skupine sa konali 3 kvalifikačné súťaže a 4 najlepšie HD postúpili do finálovej súťaže, ktorá sa konala 4.10.1998 v Kecerovciach. Víťazom nultého ročníka sa stali Mokrance pred Kecerovským Lipovcom a domácimi. Od roku 2017 je názov ligy KOŠICKÁ HASIČSKÁ LIGA (KEHL), ktorá ma vlastné stanovy a smernice a riadiaci orgán (Ligovú komisiu).

 

Kontakty | Dokumenty | Sponzori

KHL © 2017. Všetky práva vyhradené